b_200_150_16777215_0_0_images_artykuly__2018_7_edukacja_56j54732143.jpg
Rozwiązania wspierające rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego kształcącego w zawodach związanych z transportem drogowym przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego.

Jednym z najistotniejszych problemów dynamicznie rozwijającej się branży transportu drogowego w Polsce jest zapewnienie odpowiedniej liczby kierowców. Porozumienie zawarte 11 lipca 2018 r. przy udziale wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza przyczyni się m.in. do lepszego przygotowania uczniów szkół branżowych i technicznych kształcących w zawodach związanych z transportem drogowym.

Porozumienie przewiduje m.in. likwidację minimalnego wieku wymaganego do przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy w szkole, której podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami oraz rozwiązanie kwestii badan lekarskich i psychologicznych dla uczniów i kandydatów do tych szkół. Zmiany w systemie szkolenia będą dotyczyły m.in. kształcenia w zawodzie kierowca mechanik, który obecnie przygotowuje uczniów szkół do uzyskania prawa jazdy kategorii B, a od września 2019 r. umożliwi także uzyskanie prawa jazdy kategorii C.

Rozwiązania te zostały wypracowane dzięki współpracy pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Ministrem Edukacji Narodowej oraz organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego.