b_200_150_16777215_00_images_artykuly__2019_7_politechnika_254vfge535gh45435.jpg
ATO, czyli Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej, rozpoczął praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Będą kształcić się na lotnisku w Gliwicach. Po zdaniu egzaminów otrzymają uprawnienia pilotów samolotów liniowych.

ATO Politechniki Śląskiej od końca ubiegłego roku ma certyfikat wydawany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Potwierdza on, że ośrodek spełnia wymagania europejskich przepisów i że może prowadzić szkolenia pilotów. Po uzyskaniu licencji pilota, a następnie zdaniu egzaminu przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i po wylataniu 1500 godzin, absolwenci będą mogli zdobyć pełną licencję ATPL, czyli pilota liniowego.

Lipcowa inauguracja

Podczas uroczystej inauguracji szkoleń rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, wręczył 29 studentom i 2 studentkom dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotniczej. – To dla wszystkich pracowników i studentów Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, którego Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego jest częścią, wyjątkowy dzień, ponieważ rozpoczynamy praktyczne szkolenie na pilotów. To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań. Politechnika Śląska od dawna kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni – dodał rektor Politechniki Śląskiej, który po zakończonej uroczystości odbył lot nad gliwickim lotniskiem.

Studenci Politechniki Śląskiej mogą kształcić się na specjalnościach "nawigacja powietrzna –pilotaż" oraz "mechanik lotniczy" na Wydziale Transportu (studia I i II stopnia), a także na studiach II stopnia w języku angielskim na specjalnościach "Aircraft Propulsion Systems" (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz "Aircraft Design" (Wydział Mechaniczny Technologiczny), w ramach których studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy i projektowania statków powietrznych.

Gliwickie priorytety

Szkolenia praktyczne będą odbywać się na gliwickim lotnisku. Dla władz miasta rozwój lotnictwa w Gliwicach jest także jednym z priorytetów – trwa budowa nowego pasa startowego o prawie kilometrowej długości, drogi kołowania, płyty postojowa i dróg dojazdowych. – Ta inwestycja da naprawdę bardzo duży asumpt do rozwoju tego portu, będzie to jeden z najnowocześniejszych portów lotniczych w Polsce w tej kategorii – mówił podczas uroczystości Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W Polsce tylko pięć uczelni ma takie ośrodki.
InfoAir.pl