b_200_150_16777215_00_images_artykuly_03_17_its_2345f324f32144.jpg

10 marca 2017 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Transportu Samochodowego i Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej pt. „Interdyscyplinarność badań bezpieczeństwa w transporcie samochodowym”.


Celem seminarium było zaprezentowanie działalności ITS i jego infrastruktury badawczej oraz dyskusja nad wspólnymi obszarami współpracy, z uwzględnieniem zasad wymiany informacji, transferu wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników naukowych.

Seminarium rozpoczęto od uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Instytutem Transportu Samochodowego i Akademią Sztuki Wojennej w zakresie współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Podpisy pod tekstem porozumienia złożyli prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor ITS oraz płk dr hab., prof. ASzWoj Tadeusz Zieliński, Dziekan Akademii.

W drugiej części spotkania wygłoszono referaty:

  • Transport w naukach o bezpieczeństwie i obronności – aspekt ekonomiczny. Autor: dr Jacek Kurowski, Akademia Sztuki Wojennej,
  • Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Autor: mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc, mgr inż. Anna Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego,
  • Rozwój systemu transportu samochodowego w Polsce jako element przygotowań obronnych państwa – koncepcja rozprawy doktorskiej, mgr Weronika Kukla, Akademia Sztuki Wojennej.


Każdemu wystąpieniu towarzyszyła część dyskusyjna, podczas której eksperci odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego transportu.

W trakcie trzeciej części spotkania goście zapoznali się z potencjałem naukowo-badawczym Instytutu, zwiedzając unikatowe laboratoria. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza pracownia wyposażona w wysokiej klasy symulatory - pojazdu ciężarowego i autobusu oraz samochodu osobowego. Goście odwiedzili także nowoczesną stację kontroli pojazdów oraz laboratoria: fotometryczne, ochrony środowiska, badań materiałów wykorzystywanych w motoryzacji oraz Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych.
ITS