b_200_150_16777215_00_images_artykuly__2018_7_poczta_655rg356f32143.jpg
Dodatkowe hale sortownicze w Olsztynie i Koszalinie zwiększą efektywność logistyczną Poczty Polskiej, poprawią wykorzystanie taboru samochodowego i  warunki pracy. Na udoskonaleniu funkcjonowania firmy skorzystają klienci.

Poczta Polska odnotowuje bardzo duże wzrosty zagranicznych przesyłek eCommerce, zwłaszcza z Poczty Chińskiej. Porównując 6 m-cy roku 2018 do analogicznego okres roku ubiegłego - wzrost ten wyniósł ok. 15% dla wszystkich rodzajów przesyłek. Szczególną dynamikę widać w obszarze nadchodzących do Polski przesyłek kurierskich „Expres PRIME”, których wolumen w ciągu roku zwiększył się ponad 10-krotnie. Jest to konsekwencją coraz większej popularności międzynarodowych portali aukcyjnych w naszym kraju i ich szybkiego rozwoju. Dlatego Poczta dostosowuje swoją sieć logistyczną do aktualnych i przyszłych potrzeb rynkowych, w tym obsługi handlu eCommerce i szczytów świątecznych.

– Inwestujemy w nową  infrastrukturę, ponieważ chcemy być wiodącym operatorem logistycznym w Europie Środowo-Wschodniej, chcemy jeszcze lepiej obsługiwać rynek eCommerce i logistykę międzynarodową. Aby wizja stała się rzeczywistością, przebudowujemy sieć logistyczną. Dostosowujemy ją do obsługi nie tylko listów ale także paczek i przesyłek paletowych. Docelowa architektura logistyczna Poczty Polskiej, w tym planowana budowa centralnego węzła logistycznego, będzie wiązała się z miliardowymi inwestycjami i to zaledwie w ciągu kilku lat – mówi Paweł Skoworotko, członek zarządu Poczty Polskiej. – W ramach tego projektu trzy sortownie regionalne i 50 punktów przeładunkowych tzw. depotów zostanie skomunikowanych z centralnym węzłem logistycznym – dodaje.

Otwarcie nowej hali w Olsztynie, gdzie powstanie wspomniany depot, jest jednym z etapów budowy nowej architektury logistycznej. Stały wzrost wolumenu przesyłek wymaga utworzenia dodatkowej infrastruktury. Dlatego Poczta zdecydowała o utworzeniu dodatkowego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego w Olsztynie. Dotychczasowy obiekt przy ul. Partyzantów 39 posiadał zbyt małą powierzchnię. Nowa hala - przy ul. Przemysłowej 6a -  o powierzchni eksploatacyjnej 2 tys. m² pozwoli na jednoczesną obsługę samochodów o maksymalnym tonażu w sześciu dokach rozładunkowo-załadunkowych. Atutem nowej hali jest przestronny plac manewrowy. Olsztyńska hala umożliwi teraz magazynowanie ponaddwukrotnie większej liczby przesyłek paletowych niż dotychczas. Nowe rozwiązanie poprawi warunki pracy przy procesach eksploatacyjnych. Przeniesienie obsługi przesyłek paletowych, pozwoli na profesjonalną realizację tego procesu oraz uwolnienie powierzchni na potrzeby sortowania przesyłek kurierskich.

Niebawem Poczta otworzy także halę w Koszalinie przy ul. Szarych Szeregów 20. Obecnie funkcjonująca sortownia pomocnicza przy ulicy Zwycięstwa 1a w dotychczasowej formie jest ponad trzykrotne przeciążona. W ciągu pół roku wszystkie procesy sortowania przesyłek zostaną przeniesione do nowej lokalizacji. Hala o docelowej powierzchni magazynowej wynoszącej 1,3 tys. m2 oraz powierzchni biurowo-socjalnej wynoszącej 100 m2 pozwoli na zwiększenie szybkości procesów i lepsze wykorzystanie taboru.

Poczta chce wybudować do 2022 roku centralny węzeł, który ma obsługiwać międzynarodowy handel eCommerce, m.in. w ramach współpracy Poczty z Chinami i rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlakiem. Rozbudowie elementów infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej towarzyszyć będą inwestycje w systemy informatyczne i flotę pojazdów. W tym roku spółka uruchomi także nowy sorter paczkowy w Zabrzu (specjalistyczna maszyna obsłuży ok. 2,5 mln paczek miesięcznie).

Poczta Polska  konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, rozbudowując infrastrukturę logistyczną oraz sieć placówek. Spółka zwiększa także zatrudnienie. Tylko w ub. r. wzrosło ono o 1,4 tys. pracowników. – m.in. listonosze i pracownicy obsługi.  Poczta to obecnie największy z pracodawców w kraju i lider w segmencie usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych. W 2017 r. spółka dostarczyła ponad 120 mln paczek i przesyłek eCommerce i jest obecnie drugim graczem na rynku KEP (kurier, ekspres, paczki) z 18-proc. udziałem. Rozwój przesyłki paletowej to z kolei działalność w branży TSL (transport, spedycja, logistyka), wolumeny przesyłek paletowych obsługiwanych przez Pocztę stale rosną, spółka odnotowała w pierwszym półroczu 2018 kilkunastoprocentowe wzrosty przychodów z tej usługi.

Spółka systematycznie odnotowuje  znaczące wzrosty w punktach odbioru swoich partnerów. W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. zainteresowanie klientów odbiorem przesyłek w punktach odbioru wzrosło aż o 30 proc. Nadal najwięcej przesyłek, odbieranych jest w placówkach pocztowych. Prawie trzykrotnie wzrosła jednak liczba przesyłek odbieranych przez klientów na stacjach PKN Orlen. Docelowo sieć click&collect Poczty Polskiej osiągnie 11 tys. lokalizacji.