W Janikowie zaczął działać magazyn w którym składowane są wyroby solne grupy Ciech. To jeden z najnowocześniejszych, największych i najbardziej zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania w tym regionie Polski.

Nowy magazyn to trzykrotnie większe możliwości składowania gotowych produktów, dwukrotnie krótszy czas załadunku i możliwość rozbudowy oraz dalszej automatyzacji w przyszłości. Obiekt oraz sposób organizacji pracy wyraźnie poprawi efektywność kosztową, zapewni bezpieczeństwo produktów i skróci czas wykonywania operacji wewnątrzmagazynowych. Dodatkowo istotnie skrócony będzie czas załadunku pojazdów gotowych, co w efekcie umożliwi sprawną dostawę do odbiorcy – mówi Hubert Frasunkiewicz, dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Grupie Ciech.

Zakład w Janikowie, który produkuje ponad 1500 ton soli na dobę w systemie 24/7, należy do spółki Ciech Soda Polska, będącej jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Wśród produktów solnych spółki znajduje się m.in. popularna Sól Kujawska, którą można kupić w wielu sieciach sklepowych w Polsce. Produkty solne z Janikowa trafiają także do Europy Zachodniej, Środkowej oraz krajów skandynawskich. Zakład posiada szereg certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość produkcji, w tym FSCC 22000 poświadczający bezpieczeństwo produkcji soli spożywczej oraz GMP+ dla soli paszowej.
źródło: magazyny.pl