b_200_150_16777215_00_images_artykuly_03_17_7r_354fg345gf335gf3543.jpg

7R Logistic ukończył realizację projektu typu BTS dla zakładu produkcyjnego firmy Velvet CARE – jednego z największych producentów wyrobów higienicznych w Polsce. Oddanie do użytku obiektu o wielkości 20 600 mkw. odbyło się blisko miesiąc przed planowanym terminem


Magazyn dla Velvet CARE jest obiektem typu BTS dedykowanym dla zakładu produkcyjnego firmy.  Obiekt o powierzchni 20 600 mkw. jest przeznaczony do magazynowania wyrobów gotowych.  Budynek oprócz nowoczesnej powierzchni do składowania posiada prawie 300 m2 komfortowego zaplecza socjalno-technicznego, 14 doków oraz 2 bramy poziomu 0. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego firmy w Kluczach k. Olkusza. Tym samym deweloper miał szansę zrealizować magazyn idealnie współdziałający z fabryką klienta będącą częścią specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Budowa magazynu dla Velvet CARE trwała zaledwie 5 miesięcy. Dzięki warunkom pogodowym, gruntowo-wodnym, dostępowi do mediów, wzajemnemu określeniu oczekiwań oraz dobrej organizacji i komunikacji pomiędzy stronami procesu budowlanego tak szybkie przeprowadzenie budowy okazało się możliwe – mówi Marek Mazur, inżynier projektu, 7R Logistic.

Staraliśmy się spełnić wszystkie oczekiwania klienta, aby zapewnić pełną funkcjonalność budynku. Przez charakterystykę magazynowania towarów Velvet CARE podwyższono wysokość składowania z 10 do 11,7 m. Ulepszenie to wiązało się z odpowiednim doborem rozwiązań projektowych w zakresie instalacji oraz zabezpieczeń pożarowych. Nie bez znaczenia pozostają też względy estetyczne. Osiągnięto kompromis w projekcie elewacji budynku zgodnie wykorzystując kolor żółty – charakterystyczny dla zakładu Velvet CARE oraz jasnoszary – jeden z kolorów 7R Logistic – dodaje Waldemar Paszko, Dyrektor ds. Inwestycji 7R Logistic.

Firma Velvet CARE (do 2013 roku Kimberly Clark Polska) od momentu powstania stawia na dynamiczny rozwój. W ciągu dwóch lat (2015-2016) uruchomiono 5 linii produkcyjnych znacznie zwiększających moce produkcyjne przedsiębiorstwa. Obecnie w ramach rozwoju działalności w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej – Velvet CARE zainwestował w powierzchnie magazynową w efektywnej lokalizacji.

Rozpoczęcie współpracy z 7R Logistic wiąże się z intensywnym rozwojem przedsiębiorstwa. Potrzebowaliśmy powierzchni magazynowej, która będzie zlokalizowana możliwie najbliżej naszego zakładu produkcyjnego i dopasowana do naszych oczekiwań. Realizacja projektu BTS w terminie krótszym niż zakładano jest wartością dodaną i świadczy o profesjonalizmie dewelopera – mówi Andrzej Babiuch, Kierownik Logistyki i Obsługi Klienta, Velvet CARE sp. z o.o.

Projekt zrealizowany dla Velvet CARE jest dla nas wyjątkowy zarówno ze względu na specyfikę pozyskania gruntu, jak również na nietypową realizację. Ze względu na rodzaj produkcji, należało zadbać o dodatkowe zabezpieczenie przed pożarem. Kolejne wyzwanie stanowiło wkomponowanie budynku w infrastrukturę istniejącego zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności magazynu zgodnie z wymaganiami klienta. Było to możliwe dzięki starannemu dopasowaniu konstrukcji budynku do określonej lokalizacji. Sukcesem naszego zespołu jest możliwość oddania obiektu do użytku jeszcze przed przewidywanym wcześniej terminem. Realizacja projektu dla Velvet CARE to wynik naszego doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach. W portfolio 7R Logistic znajdują się podobne realizacje BTS – mówi Olga Brusik, Senior Leasing Manager 7R Logistic.