b_200_150_16777215_0_0_images_artykuly_04_17_lng_435f3242rf23423.jpg

Unia Europejska dofinansuje studium wykonalności projektu budowy terminalu LNG w Gdańsku. O pieniądze zabiegały wspólnie Gaz-System oraz Grupa Lotos.


Unia sfinansuje 4,6 mln zł z 7,7 mln zł, którego potrzeba na projekt. Nie oznacza to, że terminal LNG w Zatoce Gdańskiej powstanie na pewno, ale jest to ważny krok ku realizacji tej inwestycji.

Zakończenie prac i odbiór studium wykonalności przewidziano na listopad tego roku. W przypadku podjęcia przez Gaz-System pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

Od początku 2015 r. w litewskiej Kłajpedzie pracuje jednostka „Independence” – to tzw. pływający terminal regazyfikacyjny. To statek magazynujący płynny surowiec z zamontowaną instalacją zmieniającą jego postać ze skroplonej na gazową. Ze statku, który może przyjmować gaz z normalnych gazowców, paliwo jest wtłaczane do sieci przesyłowej.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. To właściciel spółki Polskie LNG, powołanej do budowy terminala skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 Gaz-System planuje zbudować ponad 2 tys. km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części kraju. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Źródło: gospodarkamorska.pl