b_200_150_16777215_0_0_images_artykuly__2018_9_energetyka_34g3546fgv34464431245.jpg
Tegoroczną edycję Forum Ekonomicznego w Krynicy zainaugurowała sesja plenarna pt. „Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy”. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy pomiędzy rządami, a międzynarodowymi firmami, w celu wspierania rozwoju zarówno społecznego, jak i gospodarczego w Europie. W panelu otwarcia udział wzięli wicepremierzy Ukrainy i Bułgarii. Stronę Polską reprezentowała wiceprezes Rady Ministrów, Beata Szydło.

Wśród panelistów znalazł się również Filip Thon, Prezes innogy Polska, który podkreślił istotną rolę sektora energetycznego w kreowaniu warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego w Europie.

Ze względu na rosnącą konsumpcję energii elektrycznej, Polska jest jednym z kluczowych rynków dla tego sektora, a jako część europejskiego systemu energetycznego podlega megatrendom takim jak: decentralizacja, digitalizacja, dekarbonizacja i demokratyzacja. Trendy te, a także zmieniające się oczekiwania Klientów sprawiają, że wszystkie podmioty na rynku dostrzegają konieczność rozwoju w kierunku energetyki niskoemisyjnej, opartej na nowoczesnych technologiach. Realizacja tego celu musi przebiegać w sposób zrównoważony i uwzględniać jednocześnie oddziaływanie na środowisko, bezpieczeństwo dostaw oraz akceptowalny poziom cen na rynku. – powiedział Filip Thon, Prezes innogy Polska

Jako przykład współpracy państwa oraz firm energetycznych w rozwoju stosunkowo nowego segmentu przemysłu stworzonego w odpowiedzi na oczekiwania świadomych ekologicznie konsumentów, Prezes innogy Polska wskazał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dała impuls do rozwoju transportu niskoemisyjnego w Polsce. Jej treść wyznacza cele i zakres odpowiedzialności podmiotów działających zarówno na powstającym rynku pojazdów elektrycznych, jak i wokół niego – w tym administracji publicznej oraz lokalnych operatorów sieci energetycznej. Elektromobilność jest doskonałym przykładem segmentu przemysłu, który ma pozytywny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery czy zwiększenie komfortu życia mieszkańców miast. Dlatego tak istotne jest zbudowanie silnej synergii pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jej rozwój – dodał Filip Thon.