b_200_150_16777215_00_images_artykuly__2019_1_szczecin_111kl5fj478225g4.jpg
Polskie LNG oficjalnie informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę czwartego elementu Programu Rozbudowy Terminalu LNG - dodatkowego nabrzeża statkowego. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Wybór wykonawcy zaplanowany jest na ten rok a zakończenie budowy nowego nabrzeża na 2023.

Ogłoszenie, które opublikowane zostało 2 stycznia 2019 roku, rozpoczyna postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy jednego z czterech elementów rozbudowy terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu - nabrzeża statkowego. Ten element Programu Rozbudowy Terminalu LNG realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i zakłada formułę „zaprojektuj i wybuduj”.

Proces przetargowy, zaplanowany na 2019 rok, zakłada etap prekwalifikacji oferentów, złożenie ofert wstępnych, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. „krótką listę”, złożenie ofert ostatecznych, ich ocenę i wybór Wykonawcy. Projekt w założeniu ma zostać ukończony w drugim kwartale 2023 roku. Co ważne, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 7 lutego 2019 roku.

Nowe nabrzeże zapewni nowe, bardzo ważne funkcjonalności Terminalowi LNG w Świnoujściu: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.(źródło: Polskie LNG)

Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dodaje: „Rozbudowa terminalu w kierunku redystrybucji LNG jest naturalnym etapem zwiększania palety usług oferowanych przez świnoujski gazoport. Będzie to także dodatkowy impuls rozwojowy dla całego zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Zapotrzebowanie na paliwo LNG rośnie z każdym rokiem, zatem tą inwestycją wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom armatorów. Inwestycje w tworzenie nowej infrastruktury portowej sprzyjającej rozwojowi biznesu w kraju, to nasz priorytet, którym się kierujemy tworząc plany inwestycyjne”.