Czytaj więcej...

W ślad za wcześniejszymi informacjami oraz w związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie egzekwowania kar za odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu na terytorium Francji, na podstawie informacji przekazanej przez francuskie ministerstwo właściwe ds. transportu (Ministere de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), uprzejmie informujemy że służby kontrolne na terytorium Francji rozpoczynają prowadzenie kontroli w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) sukcesywnie zwiększa liczbę kart flotowych i paliwowych, którymi można dokonywać płatności za przejazd koncesyjnym odcinkiem A4 Katowice-Kraków. Od dzisiaj, od godz. 11.00 kierowcy przejeżdżający przez Place Poboru Opłat w Mysłowicach i w Balicach,mogą dokonywać płatności przy użyciu kart paliwowych marki DKV. Na bramkach autostradowych oraz stacjach paliw akceptowane są również karty flotowe i paliwowe marek PKN Orlen, Routex, UTA, a także euroShell.

Czytaj więcej...

Jak pokazują badania TNS Polska przeprowadzone na zlecenie Michelin Polska, postrzeganie określonych zachowań podczas prowadzenia samochodu jako ryzykownych i niebezpiecznych zmniejsza się wśród młodych ludzi po zdobyciu przez nich prawa jazdy. Na przykład w przypadku zapinania pasów zmiana ta wynosi aż 15 proc. Badania to element kampanii edukacyjnej Złote Zasady Michelin, która propaguje reguły bezpiecznego zachowania na drodze. Działania skierowane są w szczególności do przyszłych oraz młodych kierowców. Badanie TNS Polska przeprowadzono wśród uczestników kursów na prawo jazdy oraz młodych kierowców w wieku 18-24 lata1.

Czytaj więcej...

Ze źródeł urzędowych francuskiego Ministerstwa Pracy wynika, że etap opracowania przepisów wykonawczych ustawy o płacy minimalnej (Loi Macron) dobiega końca. Prawo uderzające w polską branżę transportową zacznie obowiązywać najprawdopodobniej latem tego roku.

Czytaj więcej...

W pierwszych tygodniach swojego urzędowania nowy minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk złożył kilka deklaracji istotnych dla przyszłych inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej. W ocenie ekspertów Instytutu Staszica idą one w dobrym kierunku. Równie duże wyzwania czekają resort i nowe kierownictwo Grupy PKP, jeśli chodzi o dalszą modernizację polskiej kolei.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy informację dotyczącą czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców na terytorium Wielkiej Brytanii zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Czytaj więcej...

Minister Pracy Francji Myriam El Khomri opublikowała stawki płacy minimalnej na 2016 r. Kwoty te wynoszą odpowiednio 9,61 EUR za godzinę lub 1 457,52 EUR przy wynagrodzeniu miesięcznym brutto.

Czytaj więcej...

29 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 2245 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów dotyczące przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaju podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone powyższe deklaracje.

Czytaj więcej...

Od pierwszego dnia stycznia 2016 r. na Słowacji będą obowiązywać winiety elektroniczne. Dotyczy to samochodów do 3,5 tony. Zastąpią one dotychczasowe winiety naklejane na przednią szybę pojazdu.