b_200_150_16777215_00_images_wiadomosci_tr_kolejowy_kolej_24544f53353f35.jpg
Wytyczne polityki transportowej Unii Europejskiej zakładają, że do roku 2030 europejskie porty morskie będą obsługiwać ponad 35 procent ładunków, które dotrą do nich drogą kolejową.

Obecnie Port Gdynia posiada bogatą siatkę relacji kolejowych łączącą terminale kontenerowe z blisko dwudziestoma terminalami w kraju. Celem zwiększenia możliwości przeładunkowych gdyńskich terminali kontenerowych Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  ogłosił 2 sierpnia br. przetarg w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „ Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. W ramach zamówienia m.in. zostanie przebudowany układ torowy od końca rozjazdu nr 572 do początku rozjazdu nr 1031  z wybudowaniem dodatkowego toru nr 31. Powstanie także nowa sieć trakcyjna nad wszystkimi torami – od końca rozjazdu nr 572 do istniejących torów na płycie żelbetowej intermodalnego terminalu kolejowego oraz zostanie  wybudowana kabina sekcyjna. Przebudowany będzie system odwodnienia układu torowego i sieć wodociągowa oraz wybudowany system elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Powstanie także ogrodzenie układu torowego wraz z bramą kolejową oraz nowe oświetlenie układu torowego.

Inwestycja będzie realizowana  na podstawie opracowanej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dokumentacji projektowej pt. „ Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym” i  jest ściśle powiązana z zakończoną budową terminalu intermodalnego na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

- Zarząd Portu zdaje sobie sprawę z faktu, że przewozy intermodalne stanowić będą w niedalekiej przyszłości dominujący kierunek rozwoju transportu dlatego też inwestuje w kolejową infrastrukturę w Porcie Gdynia – zaznacza Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Ta inwestycja jest bardzo potrzebna i zostanie przeprowadzona w odpowiednim czasie. Dalszy rozwój przeładunków w Porcie Gdynia uzależniony jest od rozwiązania problemów z przepustowością szlaków dostępowych do naszego portu.