W Szczecinie w obecności ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano dwie umowy na modernizację dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu o wartości 1,5 mld zł netto.

Efektem umów podpisanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  będzie sprawniejsza obsługa większej liczby towarów oraz możliwość wjazdu cięższych i dłuższych składów. Inwestycja jest elementem programu poprawy dostępu kolejowego do Morza Bałtyckiego.

„Dzisiejsza umowa bezwzględnie wpisuje się w program podwojenia przeładunków w porcie w Szczecinie, stworzenia rozwiązań nowoczesnych, nowych możliwości przeładunkowych. To wszystko zmierza w kierunku zbudowania rozwiązania dla zespołu portów Szczecin – Świnoujście jako portu wiodącego, który będzie obsługiwał cały region Polski zachodniej. Wychodzimy z uzależnień zachodnich, czyli twierdzenia, że największym polskim portem był port w Hamburgu.” – mówił minister Gróbarczyk.

Dzięki przebudowie stacji Szczecin Port Centralny i Świnoujście oba porty będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi, co za tym idzie przyjmować i odprawiać znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych oraz potencjału gospodarczego całego Pomorza Zachodniego.

Budowa obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście - infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin) oraz tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście).

W Szczecinie i Świnoujściu planowane prace obejmują przebudowę ok. 160 km torów, 3 wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury. Zakończenie prac ma nastąpić w 2022 roku.