Czytaj więcej...
C.H. Robinson ogłosił wprowadzenie usługi transportu kolejowego pomiędzy Chinami i Europą. Nowa oferta łączy dziewięć terminali w Chinach z ośmioma europejskimi miastami, w tym z jedną miejscowością w Polsce – Małaszewiczami w województwie lubelskim.

Czytaj więcej...
W Krajowej Izbie Gospodarczej, podczas konferencji Nowe Międzynarodowe Szlaki Transportowe przedstawione zostały możliwości alternatywnego transportu intermodalnego na trasach z Azji do Europy – korytarzem „Południe-Zachód”, który prowadzi z Indii, przez Iran, Azerbejdżan, Gruzję i Ukrainę do Polski oraz Międzynarodową Transkaspijską Trasę Transportową (TMTM) – z zachodnich Chin przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i Azerbejdżan. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, ambasad, przedsiębiorstw kolejowych oraz importerów i eksporterów zainteresowanych szybkim transportem na szlaku z Azji do Europy.

Czytaj więcej...
Każdego dnia pociągi POLREGIO przewożą ponad 220 tys. pasażerów. W całym 2017 r. z usług przewoźnika skorzystało o 384 tys. osób więcej niż w roku poprzednim. Jest to zasługa m.in. modernizacji taboru, poprawy jakości usług oraz rozwijania nowych kanałów sprzedaży biletów. W tym roku przewoźnik przygotował dla pasażerów promocję z okazji majówki.

Czytaj więcej...
DACHSER, jeden z wiodących operatorów logistycznych, oferuje przewozy pomiędzy Europą a Chinami zoptymalizowane pod kątem czasu i kosztów. Transport koleją na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz linii transsyberyjskiej jest alternatywą dla połączeń lotniczych i morskich, łączącą dwa silne obszary gospodarcze.

Czytaj więcej...
Konsorcjum firm TK Telekom z Grupy Netia i S&T Services, dostarczy Przewozom Regionalnym (Polregio) niemal 2 tys. mobilnych terminali płatniczych wraz z ich serwisem przez 3 lata. Dzięki temu w pociągach Polregio będzie można wygodnie zapłacić za bilet kartą u obsługi pociągu.

Czytaj więcej...
Zaledwie kilkanaście tygodni temu firma Ekol Logistics poinformowała o uruchomieniu oddziału w Szwecji –16-tym kraju, w którym posiada własne organizacje, ale  w dalszym ciągu rozbudowuje sieć połączeń intermodalnych. Ekol jest właścicielem dwóch portów (w Trieście, we Włoszech i w Yalova niedaleko Stambułu), 6 promów Ro-Ro oraz ponad 5,500 środków transportu. Ekol realizuje usługi transportu intermodalnego wykorzystując 48dedykowanych połączeń kolejowych tygodniowo. Strategia Ekol zakłada rozbudowę połączeń intermodalnych dających możliwość oferowania ekologicznych rozwiązań logistycznych.

Czytaj więcej...
Z danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2017 roku wzrosła o 1,9 mln ton w porównaniu do roku 2016. W 2017 roku przetransportowano koleją 14,7 mln ton ładunków intermodalnych, czyli o  prawie 15% więcej  w porównaniu z rokiem 2016. Praca przewozowa wyniosła 5,4 mld tono-km i wzrosła o ok. 1 mld tono-km w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Istotnie wzrosła też liczba przewożonych jednostek jak i TEU odpowiednio o 130 tys. sztuk i 231 tys. TEU. W strukturze przewożonych jednostek, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe, które stanowiły w 2017 roku 91,5% wszystkich przetransportowanych jednostek. Rozwój przewozów intermodalnych potwierdza  również  liczba przewoźników świadczących takie usługi. W 2016 r. przewozami intermodalnymi zajmowało się 13 przedsiębiorców, a rok później już 18 ( 10 lat wcześniej, w 2007 r. przewozami intermodalnymi zajmowało się jedynie 6 przewoźników).

Czytaj więcej...
Należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu SA H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała z PKP Intercity umowę na wyprodukowanie 55 wagonów. Wartość kontraktu to prawie 500 mln zł. To obecnie największe zamówienie w portfelu Cegielskiego. W konferencji podsumowującej efekty restrukturyzacji spółki, która odbyła się 27 lutego 2018 r., udział wzięli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj więcej...
Zakończyła się faza planowania przebiegu linii kolejowej Rail Baltica na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Dla całej trasy zostały dopięte już procedury związane z planami zagospodarowania przestrzennego na terytorium tych trzech krajów. To oznacza, że inwestycja może wkroczyć w kolejną fazę.
Estonia jako ostatnia zakończyła prace nad przebiegiem linii i stworzeniem planów zagospodarowania dla jej obszaru. Działania we wszystkich trzech krajach koordynowała odpowiedzialna za powstanie linii spółka RB Rail. Plany dla Łotwy zostały zakończone w sierpniu 2016 roku, następnie – dla Litwy (dla odcinka Kowno – granica litewsko-łotewska) – w styczniu roku 2017.

Czytaj więcej...
Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem projektów są zakupy specjalistycznego taboru oraz modernizacja i rozbudowa terminala kontenerowego wraz z zakupem wyposażenia.