Czytaj więcej...

W 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4 411 mln zł, a EBITDA 562 mln zł. Grupa zahamowała spadek wolumenu przewozów oraz zwiększyła przewozy intermodalne w ujęciu masy o 25% r/r. Wzrosła o 55% r/r obecność Grupy na rynkach zagranicznych liczona pracą przewozową. Zarząd PKP CARGO liczy, że w 2017 r. uda się utrzymać korzystną tendencję w zmianie udziałów rynkowych i wykorzystać prognozowany wzrost gospodarczy, w tym koniunkturę na duże projekty infrastrukturalne.

Czytaj więcej...

- Potrzebna jest kompleksowa odnowa całego taboru na kolei, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Dzięki temu do dyspozycji przewoźników będą pojazdy kolejowe zgodne z obowiązującymi standardami europejskimi ujętymi w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności oraz odpowiadające oczekiwaniom klientów - powiedział 15 marca 2017 r. podsekretarz stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel podczas Europejskiego Forum Taborowego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa–Poznań, która rozpocznie się w czerwcu, obejmuje zwiększenie przepustowości, budowę wiaduktów zamiast niektórych przejazdów i usprawnienie zwłaszcza przejazdów taboru towarowego. Choć pociągi pasażerskie pojadą niewiele szybciej niż obecnie, inwestycja zwiększy komfort i bezpieczeństwo podróży. PKP PLK przekonuje, że projekt jest w pełni zgodny z wymogami Unii Europejskiej odnośnie do zwiększania roli transportu kolejowego w ruchu lądowym.

Czytaj więcej...

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, pod koniec marca 2017 r., wyłonią wykonawców modernizacji linii między Sochaczewem a Swarzędzem. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 2,6 mld zł. W Koninie, Kole, Kutnie i Łowiczu zmienią się stacje kolejowe. Komfort podróży pasażerów zwiększą perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Będą nowoczesne wiaty, lepsze oświetlenie oraz informacja głosowa i wizualna.

Czytaj więcej...

PEKAES, czołowy operator logistyczny, intensywnie rozwija współpracę w zakresie drobnicy na trasie Chiny-Europa-Chiny. Jeszcze 3 lata temu terminal SPEDCONT w Łodzi, spółki należącej do Grupy PEKAES, obsługiwał jeden taki transport kolejowy tygodniowo. Dziś pociągi do i z chińskiego Chengdu wyjeżdżają codziennie i wszystko wskazuje na to, że ich liczba będzie rosła.

Czytaj więcej...

Polska Wschodnia potrzebuje nowych inwestycji w infrastrukturę transportową. Dzięki modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Lublinem i Stalową Wolą poprawi się jakość połączeń międzynarodowych oraz pomiędzy miastami wojewódzkimi, co wpłynie na lepszą dostępności transportową województw wschodnich. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna regionów, co przełoży się na ich szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców. – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  Andrzej Bittel, 8 marca 2017 r. w Lublinie.

Czytaj więcej...

PKP Cargo unowocześnia swoje systemy kontroli i monitoringu przewożonych ładunków oraz infrastruktury. Oprócz standardowego monitoringu, spółka korzysta z systemu skanowania terenu za pomocą m.in. polskiego drona „Bielik”, który przekazuje obraz na żywo.

Czytaj więcej...

Przewoźnicy towarowi od lat borykają się z kradzieżami towarów podczas ich transportu. Nie inaczej sprawa wygląda u DB Cargo. Niezmiennie, najwięcej problemów ma miejsce właśnie na południu Polski, gdzie często stan infrastruktury działa tylko na korzyść złodziei. Przewoźnik jednak wyjaśnia, że wzmożony wysiłek prowadzący do zabezpieczenia transportowanego ładunku, przynosi z roku na rok korzyści i lepsze wyniki.

Czytaj więcej...

W związku z zarzutami postawionymi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie prezesowi i członkom zarządu PKP S.A. w sprawie karalnej niegospodarności i nieumyślnego wyrządzenia szkody wielkiej wartości, nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. podjęło decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu PKP S.A. oraz trzech członków zarządu.

Czytaj więcej...

Od początku stycznia br. PKP CARGO zrealizowało ponad 60 transportów wojskowych na rzecz armii amerykańskiej w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Planowane są kolejne transporty, zarówno w relacjach  międzynarodowych, jak też krajowych.