Czytaj więcej...
26 sierpnia 2021 roku Budimex SA podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za prawie 587 mln zł netto na przebudowę stacji Ełk. Inwestycje w Ełku, to pierwszy etap robót na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Czytaj więcej...
Budimex podpisał umowę na realizację przebudowy 160-letniego dworca PKP w Białymstoku z inwestorem – PKP S.A. Dworzec przejdzie gruntowną modernizację przy zachowaniu swojej obecnej bryły.

Czytaj więcej...
Bombardier zdobywa zamówienie na dostawę do 50 lokomotyw Traxx MS3 dla ČD Cargo. Zamówienie oznacza wejście platformy Traxx 3 na rynki Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej
Bombardier Transportation i ČD Cargo podpisali umowę na dostawy 50 wielosystemowych lokomotyw najnowszej generacji Traxx Multi-System (MS). Pierwsze zamówienie na podstawie zawartej umowy ramowej opiewa na 10 lokomotyw TRAXX MS3.

Czytaj więcej...
Kontrakt o wartości prawie 45 mln zł obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W ramach prac Budimex zmodernizował infrastrukturę techniczną stacji, m.in. rozjazdy i sieć trakcyjną.  Dzięki temu zwiększyła się jej przepustowość, a pociągi będą mogły jechać z prędkością 200 km/h.

Czytaj więcej...
Rozpoczęła się modernizacja stacji Rzeszów Główny za ponad 200 mln zł. To jedna z najważniejszych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA w województwie podkarpackim. Dzięki przebudowie peronów, które zostaną wyposażone w windy i schody ruchome, pasażerowie zyskają większy komfort podróży. W ramach inwestycji powstanie także dodatkowy przystanek Rzeszów Zachodni.

Czytaj więcej...
Wytyczne polityki transportowej Unii Europejskiej zakładają, że do roku 2030 europejskie porty morskie będą obsługiwać ponad 35 procent ładunków, które dotrą do nich drogą kolejową.

Czytaj więcej...
12 lipca 2018 r. w Żmigrodzie, w należącym do Instytutu Kolejnictwa Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Andrzeja Bittela zaprezentowano nową lokomotywę Dragon 2, skonstruowaną przez nowosądecką firmę NEWAG.

Czytaj więcej...
PKP CARGO S.A. zwiększa swoją aktywność w obszarze transeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe. W tym celu PKP CARGO zacieśnia relacje z włoską spółką Mercitalia Rail. Podczas rozmów Czesława Warsewicza, prezesa PKP CARGO S.A. , z Gian Paolo Gotellim, szefem Mercitalia Rail, uzgodniono, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie podpisany list intencyjny w sprawie ustalenia strategicznego partnerstwa na rzecz wspólnego rozwijania produktów intermodalnych.

Czytaj więcej...
Przed PKP CARGO otwiera się perspektywa znacznego zwiększenia przewozów na magistrali kolejowej Rail Baltica. Takie możliwości daje ubiegłotygodniowe porozumienie PKP CARGO i Kolei Litewskich - Lietuvos Geležinkeliai, które zakłada wprowadzenie wzajemnych ułatwień w przewozie towarów między Polską a Litwą. Umowę podpisali w Wilnie: Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. i Egidijus Lazauskas, Dyrektor Dyrekcji Przewozów Towarowych w Lietuvos Geležinkeliai.

Czytaj więcej...
Zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych za ponad 367 mln zł brutto zakłada podpisana 29 maja 2018 r. umowa między PKP Intercity a firmą NEWAG. Umowa zawarta z producentem taboru jest elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, wartego ok. 7 mld złotych - Strategii Taborowej.